Taiteellinen johtaja

Kuoronjohtaja Jaana Turunen1.8.2017 alkaen kuoron taiteellisena johtajana on toiminut MuM (Sibelius-Akatemia), laulupedagogi, kuoronjohtaja, kanttori, Estill Master Trainer Jaana Turunen. Hän on toiminut kanttorina useilla paikkakunnilla sekä Tampereen Händel-kuoron, perustamiensa Vimma-kuoron, Nuorisokuoro Beatin, lapsikuoro Kukkumarallan, Kol Simcha -kuoron ja musiikkiryhmä Sabarotin johtajana. Hän on toiminut myös laulun tuntiopettajana Pirkanmaan ja Savonia ammattikorkeakouluissa sekä freelance-opettajana. Hän toimii yrittäjänä ja laulunopettajana perustamassaan Lauluklubi Maestrassa.

Kuoron aiemmat johtajat

Kuoron taiteellisena johtajana sen perustamisesta vuoden 2014 loppuun toimi FM (musiikkikasvatus/Jyväskylän Yliopisto), MuM (kuorokapellimestari/Sibelius-Akatemia, kuoronjohdon A-tutkinto 1998) Mari Koistinen. Hän oli kuoron johtajana myös syyskauden 2016. Mari Koistinen toimii musiikin lehtorina Kuopion taidekoulu Lumitissa, kuoronjohdon opettajana Sibelius-Akatemian Kuopion osastolla ja kuoropedagogina niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Vuoden 2015 alusta 2016 kevätkauteen ja jälleen kevätkauden 2017 kuoron taiteellisena johtajana oli MuM (Sibelius-Akatemia/kirkkomusiikki, kuoronjohdon A-tutkinto 2012), mus.pedagogi (AMK, laulu) Anna Pöyhönen (os. Kosola). Hän toimii kuoronjohdon ja laulun ammattilaisena koulutus- ja solistitehtävissä, levytuotannoissa sekä säveltämisen ja sovittamisen parissa. Hän on johtanut Vox Polaris -kuoron lisäksi Mieskuoro Kuopio-Kvartettia, toiminut kanttorina Kuopion Tuomiokirkkoseurakunnassa ja hiippakuntakanttorina Kuopion tuomiokapitulissa sekä opettanut laulua.